Hemoroidy a jejich léčba přístrojem Hemoron

Vyřešte své zdravotní problémy s hemoroidy a podstupte konzultaci, vyšetření a léčbu v naší ordinaci. Nabízíme individuální přístup ke každému pacientovi.  

TRÁPÍ VÁS HEMOROIDY?

Nabízí se řešení, MODERNÍ, AMBULANTNÍ, NEBOLESTIVÁ léčba přístrojem HEMORON, BEZ OPERACE.

BEZPEČNÁ ÚSPĚŠNÁ METODA PRINCIP SHODNÝ S LASEREMHemoron - přístroj na nebolestivou léčbu hemoroidů​​

Léčba hemoroidů přístrojem HEMORON znamená:

 • Ambulatní nebolestivý rychlý zákrok  cca 15min.
 • Vymizení hemoroidálních obtíží
 • Žádná další klidová léčba
 • Plná fyzická i psychická schopnost bezprostředně po zákroku

Jaké jsou přednosti léčby HEMORONEM?

 • Ambulatní způsob léčby
 • Bezbolestnost zákroku
 • Následná okamžitá schopnost pacienta k normální jeho denní činnosti
 • Nejsou infekční komplikace
 • Bezpečnost přístroje.

Princip funkce

Jedná se o BEZBOLESTNÝ způsob nechirurgické léčby pomocí aplikace monofazického unipolárního D.C. modifikovaného proudu z nízkonapěťového zdroje do vyživovacích cév hemoroidu.Tak dojde k omezení průtoku tepenné krve do žilní oblasti konečníku - princip, který též VYUŽÍVÁ LASERMNOHONÁSOBNĚ OVĚŘENÁ AMBULANTNÍ metoda s nulovou rekonvalescencí, užívaná v nejen ČR, ale i v zahraničí.

Literatura o hemoroidech a HEMORONU:

 • Příznaky a léčba
 • Vlastní zkušenosti
 • Co víme o hemoroidech?

Senovážné nám. 22                mobil: +420-736-601-780        
110 00 Praha 1                       e-mail: info@chirurgie-dvorak.cz
3.patro

 

Příznaky a léčba.pdf (109kb)

Vlastní zkušenosti.pdf (112kb)

Co víme o hemoroidech.pdf (130kb)